นิเทศนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ที่วันนิเทศนักศึกษาหน่วยงาน/บริษัท/สถานประกอบการรูปแบบการออกฝึกฯ
115 พ.ย. 2565บริษัทดาวินซีแล็ป จำกัดสหกิจศึกษา
231 ม.ค. 2566โรงพยาบาลเกาะคาประสบการณ์วิชาชีพ
331 ม.ค. 2566บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัดประสบการณ์วิชาชีพ
41 ก.พ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่วประสบการณ์วิชาชีพ
57 ก.พ. 2566บริษัทดาวินซีแล็ป จำกัดสหกิจศึกษา
610 ก.พ. 2566ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส (สำนักงานใหญ่)สหกิจศึกษา
710 ก.พ. 2566สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ประสบการณ์วิชาชีพ