มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

⚙ มหาวิทยาลัย

Read more