ที่อยู่/แผนที่

สาขาวิชา :            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาคาร     :             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 13) ชั้น 5
ที่ตั้ง       :               เลขที่ 119  หมู่ 9   ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัด   :              ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :      52100
ประเทศ   :             ไทย
โทรศัพท์  :            054-237-399
ID LINE :              0899996020
Facebook :          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง