กีฬาเกียร์

พ.ศ. 2566

ครั้งที่วันที่จัดกิจกรรมเวลาดำเนินกิจกรรมประเภทกีฬาสถานที่จัดกิจกรรม
1/2566วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2566
18.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
กีฬาเกียร์วันพุธที่ 11 ม.ค. 256613.00 - 17.00 น.E-Sports [RoV]สาขาวิชาฯ
2/2566วันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 256618.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.
ฟุตบอล
เปตอง
(นิติศาสตร์)
สนามหญ้าเทียม
สนามเปตอง
กีฬาเกียร์วันพุธที่ 18 ม.ค. 256613.00 - 17.00 น.E-Sports [RoV]สาขาวิชาฯ
3/2566วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอล
(อุตฯศิลป์)
สนามหญ้าเทียม
กีฬาเกียร์วันพุธที่ 25 ม.ค. 256613.00 - 17.00 น.E-Sports [RoV]สาขาวิชาฯ
4/2566วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอล
(เกษตรศาสตร์)
สนามหญ้าเทียม
กีฬาเกียร์วันพุธที่ 1 ก.พ. 256613.00 - 17.00 น.E-Sports [FIFA]สาขาวิชาฯ
5/2566วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
กีฬาเกียร์วันพุธที่ 8 ก.พ. 256613.00 - 17.00 น.E-Sports [FIFA]สาขาวิชาฯ
6/2566วันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.
ฟุตบอล
เปตอง
(สังคมศึกษา)
สนามหญ้าเทียม
สนามเปตอง
7/2566วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
8/2566วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม


พ.ศ. 2565

ครั้งที่วันที่จัดกิจกรรมเวลาดำเนินกิจกรรมประเภทกีฬาสถานที่จัดกิจกรรม
1/256517-19 มกราคม 2565
16.00 - 21.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
1/2565พุธ 26 มกราคม 2565 และ
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565
13.00 - 17.00 น.E-Sportsห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม 1315
1/25658-9 กุมภาพันธ์ 256516.00 - 21.00 น.เปตองสนามเปตอง
2/2565พุธ 9 กุมภาพันธ์ 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
3/2565พุธ 23 มีนาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
4/2565พุธ 27 เมษายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
5/2565พุธ 18 พฤษภาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
6/2565พุธ 1 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
7/2565ศุกร์ 24 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
8/2565ศุกร์ 8 กรกฎาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
9/2565จันทร์ 1 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
10/2565ศุกร์ 19 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
11/2565จันทร์ 29 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
12/2565พุธ 14 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
13/2565จันทร์ 19 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
14/2565ศุกร์ 23 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
15/2565จันทร์ 26 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
16/2565จันทร์ 3 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
17/2565พุธ 5 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
18/2565พุธ 26 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
19/2565จันทร์ 31 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
20/2565จันทร์ 14 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
21/2565พุธ 16 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
22/2565จันทร์ 21 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
23/2565พุธ 23 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
24/2565พุธ 30 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
2/25656-8 ธันวาคม 256517.00 - 21.00 น.เปตองสนามเปตอง
2/256513-15 ธันวาคม 256517.00 - 21.00 น.เปตองสนามเปตอง
2/256520-22 ธันวาคม 256517.00 - 21.00 น.เปตองสนามเปตอง
25/2565ศุกร์ 9 ธันวาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
26/2565ศุกร์ 23 ธันวาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม