กีฬาเกียร์สัมพันธ์

พ.ศ. 2565

ครั้งที่วันที่จัดกิจกรรมเวลาดำเนินกิจกรรมประเภทกีฬาสถานที่จัดกิจกรรม
1/256517-19 มกราคม 2565
16.00 - 21.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
1/2565พุธ 26 มกราคม 2565 และ
พุธ 2 กุมภาพันธ์ 2565
13.00 - 17.00 น.E-Sportsห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม 1315
1/25658-9 กุมภาพันธ์ 256516.00 - 21.00 น.เปตองสนามเปตอง
2/2565พุธ 9 กุมภาพันธ์ 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
3/2565พุธ 23 มีนาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
4/2565พุธ 27 เมษายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
5/2565พุธ 18 พฤษภาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
6/2565พุธ 1 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
7/2565ศุกร์ 24 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
8/2565ศุกร์ 8 กรกฎาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
9/2565จันทร์ 1 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
10/2565ศุกร์ 19 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
11/2565จันทร์ 29 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
12/2565พุธ 14 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
13/2565จันทร์ 19 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
14/2565ศุกร์ 23 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
15/2565จันทร์ 26 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
16/2565จันทร์ 3 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
17/2565พุธ 5 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม