กิจกรรมการแข่งขันการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 62 เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 62

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพ

Read more