นักศึกษา เกียร์ 4 (รหัส 65)

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจ
65122160101นายกิตติ ชัยตา (ต้น)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ภูมิลำเนา : เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Sgtkitti Chaita
ไอดีไลน์ : kchayta
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Photographer
65122160102นายกิตติพล สวยสด (แพนด้า)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : PA Nda
ไอดีไลน์ : pandazaza5
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
65122160103นายกิมซัน หลง (ซัน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Kim San Loong
ไอดีไลน์ : spellwrong
สายงานที่สนใจ
- Programmer
65122160104นางสาวจิราพร โชครวย (เมษา)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Jiraporn Maysa
ไอดีไลน์ : maysa_01256
สายงานที่สนใจ
- Programmer
65122160105นายณัฐกิจ กาวิลเครือ (ตะวัน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเถินวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Nattakit Kawinkrua
ไอดีไลน์ : tawansamwangfc
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
65122160106นายธนภัทร หล้าเที่ยง (เฟิร์ส)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเถินวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Grayman Ind'post
ไอดีไลน์ : five-night
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Game Developer
65122160107นายธนวัฒน์ พอใจ (เร้ด)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านหลวง
ภูมิลำเนา : อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Thanawat Porjai
ไอดีไลน์ : red_2243
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
65122160108นางสาวธัญจิรา ทะปน (ออมอัน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบ้านหลวง
ภูมิลำเนา : อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : ออม 'อันน.
ไอดีไลน์ : aomaun16
สายงานที่สนใจ
- Programmer
65122160109นายธีรัชชา แซ่ซิน (ข้าวปั้น)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Teerutcha Saesin
ไอดีไลน์ : Krowpun1222
สายงานที่สนใจ
- Engineer
65122160110นายบัญชา ปัญศิริ (ดั๊ม)

สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
ภูมิลำเนา : อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Bancha Pansiri
ไอดีไลน์ : Bancha_31
สายงานที่สนใจ
65122160111นายวรวิชญ์ ประมาณ (โบ๊ท)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Worrawit Pramarn
สายงานที่สนใจ
65122160112นายวีรภัทร อุปรัตน์ (บอล)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวชิรป่าซาง
ภูมิลำเนา : อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : วีรภัทร อุปรัตน์
ไอดีไลน์ : 0957545123
สายงานที่สนใจ
- Game Developer
- Programmer
65122160113นายสุทธิภัทร กองขุนทด (บอย)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Sutthiphat Kongkhuntod
ไอดีไลน์ : 0828821316
สายงานที่สนใจ
65122160114นายหิรัณย์ ปฐพีกาล (ยี่)

สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Hiran Pataphikan
ไอดีไลน์ : 0630930336
สายงานที่สนใจ
65122160115นายอัมรินทร์ จารณะ (กีต้าร์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง
ภูมิลำเนา : อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Amm JJ
ไอดีไลน์ : 0928916782
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Game Developer
65122160116นายก้องภพ การะทอง (เสก'กี้)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : เสก' กี้
สายงานที่สนใจ
65122160117นายศาสตราวุฒิ ตุ้ยเขียว (โชกุน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง
ภูมิลำเนา : อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Sattrawut Tuikhiao
ไอดีไลน์ : zaza007008


*หัวหน้านักศึกษาเกียร์ 4
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
65122160118นายณิชากร วุฒิ (ฟลุ๊ค)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Nicakorn Wuti
ไอดีไลน์ : 0620436726
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
65122160119นางสาวภาวิณี ยงศรีมงคลชัย (วิ)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : ภาวิณี ยงศรีมงคลชัย
สายงานที่สนใจ
65122160120นายปัณณวิชญ์ ราตรีสวัสดิ์ (ปิงปอง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Pannawit Ratreesawat
ไอดีไลน์ : Pong37823
สายงานที่สนใจ
- Developer