สถานะกองทุน กยศ.

เกียร์รหัสนักศึกษาสถานะการกู้ยืมการรองรับผู้กู้ยืมคุณสมบัติของผู้กู้ยืมค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าครองชีพ
162ปกติผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง)
ผู้กู้รายใหม่
ลักษณะที่ 18,000/เทอม2,400/เดือน
263ปกติผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง)
ผู้กู้รายใหม่
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
8,000/เทอม3,000/เดือน
364ปกติผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง)
ผู้กู้รายใหม่
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
8,000/เทอม3,000/เดือน
465ปกติผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง)
ผู้กู้รายใหม่
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
8,000/เทอม3,000/เดือน
566ปกติผู้กู้รายเก่า (ต่อเนื่อง)
ผู้กู้รายใหม่
ลักษณะที่ 1
ลักษณะที่ 2
8,000/เทอม3,000/เดือน