นักศึกษา เกียร์ 3 (รหัส 64)

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจ
64122160102นายจักรกฤษณ์ แพทย์รักษา (ไกร)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Jakkrit Phaetraksa
ไอดีไลน์ : 7konday
สายงานที่สนใจ
- Tester
- Game Creator
64122160103นางสาวจิรัชญา ปฏิเสน (ฟ้า)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสองพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : จิรัชญา ปฏิเสน
ไอดีไลน์ : fy_jiratchaya
สายงานที่สนใจ
- Software Engineer
- Data Scientist
- Data Engineer
64122160104นายภัทรดนย์ วงค์ไชย (ยต)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Pattaradon Wongchai
ไอดีไลน์ : unclezero
Instagram : pxtdd_
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
64122160105นางสาวณัจยา ใบงาม (เหมย)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Natchaya Baingam
ไอดีไลน์ : 0612858922
Instagram : _natch.m
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Network Engineer
- Web Developer/Designer
- App Developer
- Data Scientist/Engineer
64122160106นายฌัณสิทธิ์ ศานติธารา (ชิ่ง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Ching VR
ไอดีไลน์ : 0623069695
Instagram : ching_vr
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
64122160107นายฐนปกร สีชมภู (ต้า)

สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Thanapakorn Tar
ไอดีไลน์ : tatatargreen
Instagram : t.ta_xie
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
64122160108นายธารเทพ สิทธิพุทธ (แชมป์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Tanthep Sittipoot
ไอดีไลน์ : Okpa5555
สายงานที่สนใจ
- Software Engineer
- Programmer
- Game Creator
- Teacher
64122160109นายนนทชัย แสนผาบ (กาย)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Nontachai Sanpharb
สายงานที่สนใจ
64122160111นางสาวประทานพร อุตมะโน (ขนุน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Kanoon Kanoon
ไอดีไลน์ : kn_40576
Instagram : kanoon19_40576
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Programmer
- Game Creator
- Tester
- Cyber Police
64122160112นายปุญญาพัฒน์ บุญธรรม (ตูน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Toon Punyapat
Instagram : toon.punyapat
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Game Creator
64122160113นายพรสวรรค์ ประมาณ (ตุ้ย)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Pornsawan Praman
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- System Engineer
- Network Engineer
- Programmer
- Web Developer/Designer
- App Developer
- System Analyst
- Database Admin
- Game Creator
64122160114นายภูวดล บุญเจริญ (บาว)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Phuwadol Boonjaroen
ไอดีไลน์ : kagamibowch
Instagram : Phuwadol Boonjaroen
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Programmer
64122160115นายเมธีส นาเหมือง (โจ้)

สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Metis Namaung
ไอดีไลน์ : metis0987568205
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Web Developer/Designer
- App Developer
64122160116นายศิรวิชญ์ กำลังศรี (ฟิวส์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Sirawit Kumlangsri
Instagram : _iamsirawit
สายงานที่สนใจ
- System Analyst
- Database Admin
- Web Developer/Designer
64122160118นายอนพัทย์ ชวินอำนวยกิจ (แวน)

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเนชันลำปาง
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Anapat VF Van
ไอดีไลน์ : anapat42757
สายงานที่สนใจ
- Full-Stack Engineer
- Computer Engineer
- Programmer
- Data Scientist/Engineer
64122160119นายอินทนนท์ วิสุทธิธาดา (อั้ม)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Inthanon Wisutthitada
Instagram : darkterriermon
Instagram : d_mua4


*หัวหน้านักศึกษาเกียร์ 3
สายงานที่สนใจ
- System Analyst
- Database Admin
- App Developer
- Game Creator
- IT Supporter
64122160120นางสาวกนกพร จะงาม (มายด์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : ห๊ะะ อะไรนะ
ไอดีไลน์ : mildkanokpornjangam
Instagram : mildmy25
สายงานที่สนใจ
- Game Creator
- Teacher/Lecturer