กีฬาเกียร์สัมพันธ์

พ.ศ. 2566

ที่วันที่จัดกิจกรรมเวลาดำเนินกิจกรรมชนิดกีฬาสาขาวิชาเชื่อมสัมพันธ์สถานที่จัดกิจกรรม
1จันทร์ 9 ม.ค. 2566
18.00 - 20.00 น.ฟุตบอล-สนามหญ้าเทียม
2จันทร์ 16 ม.ค. 2566
จันทร์ 16 ม.ค. 2566
18.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.
ฟุตบอล
เปตอง
นิติศาสตร์สนามหญ้าเทียม
สนามเปตอง
3จันทร์ 23 ม.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลอุตสาหกรรมศิลป์สนามหญ้าเทียม
4จันทร์ 30 ม.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลเกษตรศาสตร์สนามหญ้าเทียม
5จันทร์ 6 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอล
อุตสาหกรรมศิลป์สนามหญ้าเทียม
6จันทร์ 13 ก.พ. 2566
จันทร์ 13 ก.พ. 2566
18.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.
ฟุตบอล
เปตอง
สังคมศึกษาสนามหญ้าเทียม
สนามเปตอง
7จันทร์ 20 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอล
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียม
8จันทร์ 27 ก.พ. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลชมรมสิงห์ภูเขาสนามหญ้าเทียม
9พุธ 1 มี.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
10ศุกร์ 3 มี.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
11พุธ 8 มี.ค. 256618.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม


พ.ศ. 2565

ครั้งที่วันที่จัดกิจกรรมเวลาดำเนินกิจกรรมชนิดกีฬาสถานที่จัดกิจกรรม
1/2565จันทร์ 17 มกราคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
2/2565พุธ 9 กุมภาพันธ์ 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
3/2565พุธ 23 มีนาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
4/2565พุธ 27 เมษายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
5/2565พุธ 18 พฤษภาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
6/2565พุธ 1 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
7/2565ศุกร์ 24 มิถุนายน 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
8/2565ศุกร์ 8 กรกฎาคม 256518.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
9/2565จันทร์ 1 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
10/2565ศุกร์ 19 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
11/2565จันทร์ 29 สิงหาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
12/2565พุธ 14 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
13/2565จันทร์ 19 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
14/2565ศุกร์ 23 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
15/2565จันทร์ 26 กันยายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
16/2565จันทร์ 3 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
17/2565พุธ 5 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
18/2565พุธ 26 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
19/2565จันทร์ 31 ตุลาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
20/2565จันทร์ 14 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
21/2565พุธ 16 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
22/2565จันทร์ 21 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
23/2565พุธ 23 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
24/2565พุธ 30 พฤศจิกายน 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
25/2565ศุกร์ 9 ธันวาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม
26/2565ศุกร์ 23 ธันวาคม 256517.00 - 20.00 น.ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม