โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เตรียมดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำการปรับพื้นฐานองค์ความรู้ เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานที่จะนำไปต่อยอดในการเรียนในชั้นปีที่ 1-4 การทำความเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียนให้ชัดเจน การแนะนำคณะ หลักสูตร สาขาวิชา คณาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นพี่ หน่วยงานต่างๆ และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย ปรับร่างกาย ทัศนคติ และจิตใจให้พร้อมในการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต (วศ.บ.) ในอนาคต


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *