เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 15 ต.ค. – 14 ธ.ค. 2562

⚙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
⚙ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
⚙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
👉 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563
👉 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562
👉 เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
👉 เหลือที่นั่งว่างรอบนี้ เพียง 24 ที่นั่ง **เท่านั้น**
👉 มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

คุณสมบติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเข้าสอบในรอบที่ 2
มีความสามารถด้านหุ่นยนต์ (Robot)
มีความสามารถด้านกีฬา E-Sports

⌨ รับสมัครออนไลน์ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/index.php
📱 สอบถามรายละเอียด add LINE ID : 0899996020
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ วิศวะฯ หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
✅ วิศวะฯ ที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกที่สุดของภาคเหนือ
✅ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใฝ่ฝันประกอบอาชีพ “วิศวกร”
✅ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖