กิจกรรมการแข่งขันการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 62 เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 62

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 62 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับตอบรับการเข้าอบรมและแข่งขันจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 10 สถาบันการศึกษารวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน


รูปภาพ