สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ราย ได้แก่

⚙ นางสาวชนากานต์ แก้วมี
⚙ นางสาวอรพรรณ ใจจงดล

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน อาจารย์ที่ปรึกษา


รูปภาพ